Ponedeljak – Petak 08:00 h – 20:00 h
Subota 08:00h – 13:00 h

INFO

Kompjuterizovana tomografija konusnog snopa (CBCT) je najnovija tehnologija koja omogućava snimanje manjih ili većih segmenata kostiju, zuba i temporomandibularnih (viličnih) zglobova.

Metoda omogućava snimanje u tri dimenzije (3D) u realnom vremenu i najdetaljniji submilimetarski prikaz anatomskih struktura od interesa na slikama visokog dijagnostičkog kvaliteta, sa kratkim vremenom skeniranja (4-45 sekundi) i dozama zračenja do 15 puta manjim od onih kod konvencionalnih CT aparata. Koristi se najčešće pri planiraju stomatoloških, maksilofacijalnih, implantoloških i endodontskih intervencija ili operacija.

Indikacija za ovu vrstu snimanja postoji najčešće kada standardne radiološke metode i klinički pregled potrebno dopuniti sa detaljnijom analizom anatomskih struktura u 3D formi.

CD CBCT snimanje zuba i vilice - MM Scan Novi Sad

Kako se izvodi snimanje?

Pre samog snimanja, preporučljivo je ukloniti sav nakit, naočare i mobilne delove proteza ili ortodontskih aparata jer njhovo prisustvo može uticati na kvalitet snimaka.

Snimanje se izvodi u stojećem/sedećem položaju. Pacijentu se stavlja zaštitna kecelja sa 0,5mm debelim slojem olova kao zaštita od rendgenskih X- zraka. Glava pacijenta se pažljivo postavlja i potrebno je da pacijent bude apsolutno miran dok se snima. Pozicioniranje traje nekoliko minuta, Tehnika snimanja se zasniva na jednom skeniranju od 360° u kojem se izvor X zraka i detektor zraka sa druge strane sinhrono kreću oko glave pacijenta koja je stabilizovana držačem za glavu. Snimanje je apsolutno bezbolno i traje manje od jednog minuta.

Pozovite nas telefonom...

021 64 97 532 061 147 53 03

Pošaljite nam poruku...